Опис військового досвіду цивільною мовою

Радіотелефоніст (взвод зв’язку) / Радіотелефоністка (взвод зв’язку) 

Ми розділили опис на дві частини. У частині “Ключові компетенції” міститься інформація яку ти можеш помістити у відповідний розділ свого резюме. А у безпосередньому описі залишиться те, що ти можеш вставити у розділ "досвід".

Усі посади

Ключові компетенції

  Забезпечення радіозв’язку у підрозділі
  Вміння швидко приймати та обробляти багато інформації
  Радіообмін на штатних засобах зв’язку з дотриманням радіомаскування
  Орієнтування на місцевості за картою, за приладами топоприв’язки і без них

Досвід

  Забезпечував/-ла постійний зв’язок у підрозділі: розгортав/-ла засоби зв’язку, готував/-ла їх до роботи
  Забезпечував/-ла швидкий і точний прийом інформації
  Негайно доповідав/-ла про отримані повідомлення командуванню підрозділу
  Фіксував/-ла звернення та вів/вела звітність про виконану роботу
  Організовував/-ла та контролював/-ла технічне обслуговування, регулювання обладнання