Опис військового досвіду цивільною мовою

Старший радіотелефоніст (відділення зв'язку) / Старша радіотелефоністка (відділення зв'язку)

Ми розділили опис на дві частини. У частині “Ключові компетенції” міститься інформація яку ти можеш помістити у відповідний розділ свого резюме. А у безпосередньому описі залишиться те, що ти можеш вставити у розділ "досвід".

Усі посади

Ключові компетенції

  Розпізнавання радіоданих, позивних, сигналів оповіщення і управління
  Управління і координація роботи невеликого колективу
  Забезпечення своєчасного прийому сигналів, обміну інформацією у підрозділі
  Орієнтування на місцевості за картою, за приладами топоприв’язки і без них
  Організація і проведення навчання особового складу

Досвід

  Керував/-ла роботою 3-4 людей з підтримання зв’язку: подавав/-ла команди, розпорядження, сигнали, організовував/-ла та контролював/-ла роботу чергових радіотелефоністів
  Відповідав/-ла за готовність радіотелефоністів забезпечувати зв’язок у відділенні
  Організовував/-ла роботу з інженерного облаштування і маскування робочих місць радіотелефоністів
  Забезпечував/-ла робочий стан засобів зв’язку, їх належне зберігання і експлуатацію
  Забезпечував/-ла оперативний обмін інформацією зі штабом вищої ланки, своєчасний прийом сигналів бойового управління, отримання розпоряджень і команд, передачу доповідей про їх виконання